มีบัญชีอยู่แล้ว?
covid19
  • 115
    โพสต์
  • 7
    คำถาม
  • 40
    ผู้ติดตาม
"COVID19" โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019