ความคิดเห็นบนชุมชน
เกมออนไลน์
  • 213
    โพสต์
  • 5
    คำถาม
  • 59
    สมาชิก
"เกมออนไลน์" วิดีโอเกมที่เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์มีส่วนที่คล้ายคลึงกันคือมีผู้เล่น หลายผู้เล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (multiplayer)