ความคิดเห็นบนชุมชน
game
  • 471
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 16
    สมาชิก
"เกม" กิจกรรมของมนุษย์ที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝึกทักษะ และเพื่อการเรียนรู้