ความคิดเห็นบนชุมชน
เวลา
  • 42
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 18
    สมาชิก
ช่วงแห่งความยาวนานที่มีอยู่ หรือเป็นอยู่ นิยมกำหนดเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี