ความคิดเห็นบนชุมชน
เกษตรอินทรีย์
  • 244
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 59
    สมาชิก
การเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยที่พื้นที่ที่ทำเกษตรนั้น ต้องไม่มีสารพิษ หรือสารเคมีตกค้าง