กรุงเทพฯ
  • 121
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 43
    สมาชิก
กรุงเทพมหานคร (Bangkok) เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย