กรุงเทพฯ
  • 64
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 29
    สมาชิก
กรุงเทพมหานคร (Bangkok) เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย