ความคิดเห็นบนชุมชน
กรุงเทพฯ
  • 140
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 44
    สมาชิก
กรุงเทพมหานคร (Bangkok) เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย