ความคิดเห็นบนชุมชน
digitaldisruption
  • 25
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 2
    สมาชิก
"Digital Disruption" การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
ยังไม่มีคำถาม