โทรศัพท์มือถือ
  • 97
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 32
    สมาชิก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสาร