kpop
  • 94
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 33
    สมาชิก
เคป็อป หรือเพลงป็อปเกาหลี โดยเฉพาะเพลงจากเกาหลีใต้ เคป็อป แหล่งกำเนิดทางรูปแบบ ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ - ฮิปฮอป - ป็อป - ร็อก - อาร์แอนด์บี