ความคิดเห็นบนชุมชน
pitching
  • 6
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 3
    สมาชิก
"Pitching" ที่เปรียบให้เห็นภาพง่ายๆ ก็เหมือนกับการขายงานเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังให้เข้ามาลงทุน
ยังไม่มีคำถาม