ความคิดเห็นบนชุมชน
โรงพยาบาล
  • 137
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 38
    สมาชิก
สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์ เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา