ความคิดเห็นบนชุมชน
นายก
  • 44
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 6
    สมาชิก
“นายกรัฐมนตรี” คือผู้อยู่เหนือ หรือ ผู้นำคณะมนตรีของประเทศ.