ความคิดเห็นบนชุมชน
การตั้งราคา
  • 13
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 19
    สมาชิก
กลยุทธ์การตั้งราคา วิธีการที่ใช้ในการกำหนดราคาขายตามนโยบายที่ได้มีการวางแผนไว้ โดยมีพื้นฐานในการตั้งราคาอยู่บนปัจจัยต่างๆ
ยังไม่มีคำถาม