ความคิดเห็นบนชุมชน
นิทานเซน
  • 381
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 414
    สมาชิก
นิทานที่บอกเล่าสืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิมและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นนิทานที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาที่ลุ่มลึก ผ่านเรื่องราวการดำเนินเรื่องที่เรียบง่าย