mminvest
 • 2
  โพสต์
 • 0
  คำถาม
 • 0
  สมาชิก
 • 5 เรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนกู้เงิน | MM Invest EP.6
  เมื่อต้องการใช้เงินมากกว่าที่มี คุณจะทำอย่างไร? หลายๆ คนมักนึกถึงการกู้เงินเป็นอันดับแรกๆ ทั้งเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตส่วนตัวและในการทำธุรกิจ แล้วเมื่อจะกู้เงิน เราจะต้องพิจารณาอะไรก่อนบ้าง ลองมาฟังความคิดเห็นจาก...
  • 1
  • ย้อนรอยคดีแชร์ลูกโซ่ "แชร์แม่ชม้อย" | MM Invest EP.5
   เมื่อพูดถึงการฉ้อโกงอย่าง “แชร์ลูกโซ่” คดี “แชร์แม่ชม้อย” น่าจะปรากฏขึ้นในใจของใครหลายๆ คน แม้จะเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี 2525 แต่มหากาพย์นี้ก็ยังเป็นที่จดจำเสมอ ด้วยกระบวนการล่อลวงให้คนจำนวนนับหมื่นหลงเชื่อ ในการชว...
   • 2