csr
  • 25
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 1
    สมาชิก
CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ยังไม่มีคำถาม