• Eth.
  • 8
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 25
   กำลังติดตาม
    • 21 พ.ค. 2023 เวลา 16:46 • การศึกษา
     ทุกคนมีมุมมองต่อเรื่องความคาดหวังยังไง ? แล้วถ้าไม่เป็นอย่างที่หวังจะรับมืออย่างไร ?
     4 คำตอบ
    • 3 ก.พ. 2023 เวลา 15:21 • การศึกษา
     ถ้าวันใด เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้แล้ว แล้ววันนั้นมันคงเป็นวันที่ทำให้เรากลายเป็นวันที่ส่งผลไม่ดีกับเราภายหลัง เราควรทำยังไงดี ?
     9 คำตอบ