• m
  miracle aum
  • 1.4K
   โพสต์
  • 100
   ผู้ติดตาม
  • 585
   กำลังติดตาม
    • 11 ก.พ. เวลา 08:47 • ความคิดเห็น
     ความชอบของคุณเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมหรือไม่ ?
     12 คำตอบ
     3
    • 10 ก.พ. เวลา 09:03 • ความคิดเห็น
     คุณเคยนำความผิดพลาดจากคนอื่นมาปรับใช้กับตัวเองหรือไม่อย่างไร ?
     8 คำตอบ
    • 10 ก.พ. เวลา 06:45 • ความคิดเห็น
     คุณบาลานซ์เวลาในการใช้โซโชี่ยลอย่างไรในแต่ละวัน ?
     6 คำตอบ
    • 9 ก.พ. เวลา 06:20 • ความคิดเห็น
     คนแบบไหนที่สร้างความอุ่นใจให้คุณในการคบหา ?
     18 คำตอบ
     3
    • 8 ก.พ. เวลา 05:45 • ความคิดเห็น
     คุณเรียนรู้เรื่องใดบ้างจากการออกไปท่องเที่ยว ?
     18 คำตอบ
     2
    • 6 ก.พ. เวลา 04:44 • ความคิดเห็น
     แผนที่วางไว้ในข่วงต้นปีคุณได้เริ่มลงมือทำมันให้เกิดขึ้นรึยัง ?
     8 คำตอบ
    • 5 ก.พ. เวลา 11:41 • ความคิดเห็น
     สถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คุณ ?
     15 คำตอบ
     2
    • 4 ก.พ. เวลา 12:06 • ความคิดเห็น
     คนแบบไหนที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับคุณเป็นครั้งแรก ?
     15 คำตอบ
     1
    • 4 ก.พ. เวลา 01:48 • ความคิดเห็น
     คุณใช้ชุดความคิดแบบไหนในการให้อภัยใครสักคน ?
     26 คำตอบ
     5
    • 3 ก.พ. เวลา 06:58 • ความคิดเห็น
     คุณชอบวิธีการพูดหรือเขียนมากกว่ากันและเพราะอะไรถึงชอบ ?
     10 คำตอบ
    • 2 ก.พ. เวลา 07:58 • ความคิดเห็น
     คุณเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ปลูกฝังเรื่องอะไรให้กับคุณบ้าง ?
     11 คำตอบ
     2
    • 1 ก.พ. เวลา 02:17 • ความคิดเห็น
     คำถามแบบไหนที่สร้างความอึดอัดให้คุณในการตอบ ?
     13 คำตอบ
     1
    • 31 ม.ค. เวลา 10:25 • ความคิดเห็น
     คุณมีวิธีการคืนความสงบให้ใจอย่างไรท่ามกลางปัญหาที่เผชิญ ?
     8 คำตอบ
    • 31 ม.ค. เวลา 01:51 • ความคิดเห็น
     ความคิดฟุ้งซ่านและความคิดวิตกกังวลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
     7 คำตอบ
    • 30 ม.ค. เวลา 05:48 • ความคิดเห็น
     พวกคุณมีวิธีเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตอย่างไร ?
     17 คำตอบ
     1
    • 30 ม.ค. เวลา 02:18 • ความคิดเห็น
     คุณมีวิธีการจัดการความคิดลบในหัวอย่างไร ?
     15 คำตอบ
     1
    • 29 ม.ค. เวลา 05:14 • ความคิดเห็น
     ถ้าคุณจะยอมแพ้ให้กับอะไรสักเรื่องคุณเลือกที่จะยอมพ่ายแพ้ให้กับเรื่องใด ?
     12 คำตอบ
    • 29 ม.ค. เวลา 01:40 • ความคิดเห็น
     คุณมีวิธีการคัดสรรคนที่จะเข้ามาในชีวิตอย่างไร ?
     15 คำตอบ
    • 28 ม.ค. เวลา 12:40 • ความคิดเห็น
     คุณใช้เหตุผลหรืออารมณ์ในการขับเคลื่อนชีวิต ?
     18 คำตอบ
     2
     1
    • 28 ม.ค. เวลา 04:54 • ความคิดเห็น
     ถ้าคุณพบปัญหาชีวิตคุณนึกถึงใครเป็นคนแรก ?
     9 คำตอบ
     1