รณชัย ฤทธิ์พวง

อยู่บ้านเป็นพ่อบ้าน อยู่ที่ทำงานเป็นวิศวกรขุดเจาะอุโมงค์ รับเจาะทั้วโลกคร้าบ
ไม่มีโพสต์