สิริจันทา

องค์กรที่เติบโตและไม่เติบโต
คอลลินส์ เริ่มค้นหาว่าอะไรทำให้บริษัทบางแห่งเติบโตจากดีเป็นดีลเลิศอะไรทำให้พวกเขาขึ้นไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ได้แบบก้าวกระโดดและยังคงอยู่ตรงนั้นได้
ในขณะที่บริษัทบางแห่งพอที่จะเทียบกันได้ยังคงอยู่แค่ในระดับดี
เพื่อตอบคำถามนี้ เราและทีมวิจัยจึงเริ่มทำการศึกษาที่ใช้เวลามาทั้งสิ้น 5 ปี...ดูเพิ่มเติม