วันชัย วรรณขันธ์

    อนุโมทนาสาธุ วันพระ
    "เชื่อเถอะครับ...ครั้งหนึ่งในชีวิต"
    บางคนฐานะทางครอบครัว เริ่มจากศูนย์ หรือบางที่เรียกได้ว่า...ไม่มีเลย...เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง
    กลับพบว่าเป็นเศรษฐีแล้ว... อ่านต่อ