วันชัย วรรณขันธ์

อนุโมทนาสาธุ วันพระ
"เชื่อเถอะครับ...ครั้งหนึ่งในชีวิต"
บางคนฐานะทางครอบครัว เริ่มจากศูนย์ หรือบางที่เรียกได้ว่า...ไม่มีเลย...เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง
กลับพบว่าเป็นเศรษฐีแล้ว...อ่านต่อ