หัวใช้เท้า เฝ้าโคนต้นไม้รอจับกระต่ายเปรียว

หัวใช้เท้า เฝ้าโคนต้นไม้รอจับกระต่ายเปรียว
  • 0
    โพสต์
  • 21
    ผู้ติดตาม
  • 10
    กำลังติดตาม
เดิมทีที่เข้าอ่าน BD ก็คาดหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน แต่สักพักนึงจึงเข้าใจ ว่างานเขียนต่างๆในนี้ ก็แค่จะแลกสิ่งตอบแทน บางโพสต์ของบางคน ขึ้นโพสต์ใหม่โดยไม่ตอบในโพสต์เก่า