ธรรมะ สุภาษิต

ครอบครัวใด มงคลมี เป็นดีเลิศ
เจริญเกิด รุ่งเรืองหนุน มีบุญยิ่ง
การถือศีล ภาวนา ถ้าทำจริง
ย่อมนำสิ่ง มงคลให้ คนใกล้ตัว

มุมสบาย

อนุโมทนามิ สาธุๆ
กำลังมองอยู่ครับ
บุญคุณใคร มีให้มา อย่าทำเฉย
อย่าละเลย หาทางมอบ ตอบแทนเขา
ส่วนความแค้น แสนเคืองใจ ใครทำเรา
อย่าจำเอา มาหนักใจ พระ..ให้ปลง

เขียนนอก กรอบ 🦅

สาธุธรรมครับ
หนูน้อย คอยไขว่คว้า หาของเล่น
มองเห็น ความน่ารัก ยิ่งนักหนอ
ใกล้มือ คว้าถือก่อน ได้ก่อนพอ
ไกลนัก ก็พักรอ ไม่ง้อเลย
ภิกษุทั้งหลาย. ! เมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่น นั้นเป็นอย่างไรเล่า ?
ข้อนี้หมายความว่า
รักษาตนด้วยการเสพธรรมะ
ด้วยการเจริญธรรมะ...ดูเพิ่มเติม
รักใคร ควรเผื่อใจเอาไว้บ้าง
คนต่าง จิตก็ต่างอย่างแน่แท้
ใครรัก ก็จักอยู่คอยดูแล
หมดใจ ก็ไปแน่แคร์ทำไม
ฝึกจิตคิดใฝ่ดี เอาไว้
ทำทานสงเคราะห์ให้ คนยาก
มากน้อยค่อยทำไป จิตใจเป็นสุข
ช่วยคนพ้นลำบาก มากแท้ผลบุญ
ขยันทำงานเข้า เจ้าจะได้ไม่อดตาย
เงินทองหมั่นหาไว้ เก็บเผื่อใช้วัยชรา
จิตใจฝึกให้ดี อย่าได้มีโกรธใครหนา
ใจดีมีเมตตา พาตนสุขพ้นทุกข์ภัย
เรื่องคนรัก มักยาก จักหาได้
แต่ทำให้ รักคงอยู่ ดูยากกว่า
ต้องอาศัย ใจเชื่อใจ ในกันมา
เรื่องวาจา อย่าได้ปด หมดรักเชียว
เรื่องเสียเปรียบ เสียใจ ไม่มีหรอก
แค่คำบอก หลอกให้หลง พะวงคิด
มีตัวให้ จับต้องไหม ใยยึดติด
ฝึกฝนจิต ให้อภัย ว่าง..สบาย