ส. สอน

  • 1
    โพสต์
กระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์...
อีกก้าว และก้าวต่อไป
เศรษฐศาสตร์​การเกษตร
(อย่า อยู่ อย่าง อยาก : ลงมือทำเสียบ้าง ก็ดี)
ต้นทุน
แหล่งทุน...อ่านต่อ
ละม่อม. 😎....#นางฟ้า.😆
เอาจอบมาคะลุง.😊