ว. วัช

Post
46
Followers
162
Following
1.1k

กระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์...
15 พฤศจิกายน เวลา 12:59Lifestyle

ทิฎฐิ ๖๒/๔

ขออภัยท่านผู้อ่านด้วยครับ ผมลงผิด ในครั้งแรก ขอโทษด้วยครับ

ขอขอบคุณ BD ที่ให้ความกรุณา

เพจ ว.วัช เรื่อยมาครับ ขอบคุณ...อ่านต่อ

9
ฟ้าสีคราม
สาธุค่ะ แวะมาอ่่านธรรมก่อนนอนค่ะ
14 พฤศจิกายน เวลา 13:04Lifestyle

ทิฎฐิ ๖๒/๓

สำหรับท่านที่อ่านแล้วเกิดสมาธิไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น ขอเชิญปฏิบัติตามคำหลวงปู่มั่นเคยบอกว่า เมื่อจิตนิ่งเหมาะกับการงานก็เอากำลังนี้ไปตัดกิเลส ตัดตัญหาในตัวเรา

อันตานันติกทิฏฐิ ๔ 

[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุด มิได้บัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุ ๔ ประการ...อ่านต่อ

14
เรื่องเล่าจากดาวนี้
สาธุ ในคำสอนเลยค่ะ 🙏🙏
13 พฤศจิกายน เวลา 12:56Lifestyle

ทิฎฐิ ๖๒/๒

สุขใจธรรมนะครับ

หากผู้อ่านท่านใดเกิดอ่อนล้า

ขอให้พักก่อนซักครู่ รักษาสุขภาพด้วยครับ...อ่านต่อ

7
Little walk_.
ยินดีในบุญด้วยขอรับ
12 พฤศจิกายน เวลา 15:09Lifestyle

ทิฏฐิ ๖๒/๑

ขอพระธรรมคุ้มครองครับ

[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังมีธรรมอย่างอื่นอีกแลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ...อ่านต่อ

13
ลุงทัฟฟี่
สาธุ 🙏🙏🙏
12 พฤศจิกายน เวลา 13:14Lifestyle

ทิฎฐิ 62 ความคิดเห็น : สิ่งที่น่าเรียนรู้

เนื่องด้วยภูมิปัญญาอันน้อยนิดของ

ผม นั้นสุดที่จะเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดนี้ ในระยะเวลาอันสั้นได้ จึงต้องใช้วิธีค้นคว้าหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต พบว่ามีการเผยแพร่: 30 มิ.ย. 2557 15:44   โดย: สามารถ มังสัง ซึ่งนำมาจากพระไตรปิฎกฉบับประชาชนโดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ การเปรียบความคิดเห็น 62 ประการกับคำสอนของพระพุทธเจ้า

1
ลุงทัฟฟี่
สาธุ 🙏🙏🙏
11 พฤศจิกายน เวลา 12:01Lifestyle

ทิฏฐิ

ว่าด้วยเรื่องความเห็นต่างๆ ที่ทำให้ไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์ มีความยาวเป็นอันมาก

ผมเองเห็นว่า ฐานะของผู้ถือทิฏฐิด้านท้ายสุดนี้ คล้ายเป็นส่วนสรุปความเห็นทั้งหมด จึงขอนำมาเสนอให้อ่านกันก่อนนะครับ และส่วนทิกฐิอื่นๆจะนำมาเสนอต่อไปในภายหลัง...อ่านต่อ

14
The light of life
ขอสาธุคุณ สวัสดียามค่ำครับ
11 พฤศจิกายน เวลา 06:18Lifestyle

ทอง1

เป็นคำพูดของ หลวงพ่อกบ

ท่านชอบพูด (ท่านพูดคนเดียว เหมือนนกการะเวก)ลูกศิษย์ได้ยินพอ จะแปลได้ว่า

ทองคำมี1 คือทองแท้

คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มี 1

คือความจริง ในสังสารวัฏ...ดูเพิ่มเติม

11
The light of life
ได้ความรู้เพิ่มไปอีก ขอบคุณนะครับ ขอสาธุคุณ
10 พฤศจิกายน เวลา 20:16Lifestyle

ผู้มีมรรคผลเป็นแก่นสารเท่านั้น จึงจักทนอยู่ได้

นึกถึงพุทธพจน์บทนี้ทีไร... ใจหายทุกที

กว่าจะรู้ว่านี่... คือทุกข์

ดูก่อน อานนท์ เราจักไม่ปฏิบัติต่อเธออย่างทะนุถนอม ประดุจช่างปั้นหม้อดินที่ยังเปียกยังดิบอยู่ แต่เราจักกระหนาบแล้วกระหนาบอีก ชี้โทษแล้วชี้โทษอีก ผู้มีมรรคผลเป็นแก่นสารเท่านั้น จึงจักทนอยู่ได้

13
meeyou
สาธุ
10 พฤศจิกายน เวลา 11:49Lifestyle

มหาศีล

ติรัจฉานกถา

ยิ่งอ่านยิ่งเกิดผลให้สงบควรได้อ่าน พระไตรปิฎก ฉบับเต็มนะครับ...อ่านต่อ

7
สุขภาพดีวิถีแพทย์ไทยติดดิน
อ่านก่อนนอนแล้วสงบเลยครับ
9 พฤศจิกายน เวลา 13:32Lifestyle

มัชฌิมศีล

ติรัจฉานกถา

ส่วนนี้จะเป็นตอนจบของมัชฌิมศีล

[๑๕] ๗. พระสมณโคดม เว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องน...ดูเพิ่มเติม

13
© 2019 Blockdit
Get the app