• Arsthz
  • 501
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 22
   กำลังติดตาม
    • ปุราณอักษรา
     ร่องรอยการเดินทางของ ก.ไก่ ถึง ฮ. นกฮูก จากอารยธรรมอินเดียโบราณมาสู่ตัวเขียนอักษรไทยในปัจจุบัน... อ่านต่อ
     2 รับชม
     • สวรรค์ไม่ไกล
      อย่าลืมว่า เรามาเกิดเพื่อสร้างบารมี ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น... อ่านต่อ
      • กรรมของการไม่เป็นภรรยาที่ดี
       คำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นอมตธรรมอันลํ้าค่า เป็นสิ่งที่สามารถนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติตาม ให้ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้อย่างแท้จริง โดยขึ้นอยู่ที่ว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ มุ่งเข้าไปศึกษาคำสอน... อ่านต่อ
       1 รับชม
       • นับอสงไขย
        อสงไขยแปลว่าอะไรครับ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้าง ?... อ่านต่อ
        2 รับชม
        • กลัวจะบวชกันหมดโลก
         หลวงพ่อเทศน์ว่า "แฟนน่ะ อย่ามีกันเลย มาบวชกับหลวงพ่อเถอะ" ถ้าทุกคนเชื่อหลวงพ่อ มนุษย์คงจะสูญพันธุ์ใช่ไหมครับ ?... อ่านต่อ
         • การอธิษฐานจิต
          ทุกครั้งที่เราทำบุญ อย่าลืมอธิษฐานจิต ๒ ข้อเป็นหลัก คืออธิษฐานว่า ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ขอให้เราได้ติดรถด่วนขบวนนี้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม และในระหว่างหนทางสร้างบารมี ให้เราได้ไปอยู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเราจะได้ไม่พ... อ่านต่อ
          • รวย-จน ประเดี๋ยวเดียว
           กลัวก็ต้องตาย ไม่กลัวก็ต้องตาย ทุกคนล้วนตายหมด และก็เคยตายกันมาแล้วทั้งนั้น... อ่านต่อ
           คุณครูไม่ใหญ่
           1 รับชม
           • ปลื้มทุกบุญ
            ให้ปลื้มทุก ๆ บุญ ที่เราได้ทำเอาไว้นึกเอาไว้เรื่อย ๆ นึกย้อนหลังทีหนึ่งก็เหมือนกับเราเปีดวาถั่วของท่อธารแห่งบุญให้เปิดขึ้น ให้สว่างขึ้นให้ใจชุ่มอยู่ในบุญอย่างนี้วิมานของเราก็จะใหญ่โตโอฬารบริวารสมบัติก็เยอะ ...... อ่านต่อ
            1 รับชม
            • บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่ ๓
             การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ ถือเป็นโอกาสอันประเสริฐสุดของการเกิดมาเพื่อสร้างบารมีกันจริง ๆ แม้หมู่สัตว์เหล่าอื่นอีกเป็นอันมาก ก็ปรารถนาที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา เพราะเป็นอัตภาพเดียวมีโอกาสดีในการสั่... อ่านต่อ
             1 รับชม
             • หนทางที่ไม่ต้องเกิด
              พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ในพุทธคุณกถา "แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทาง และเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้ จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เหตุนั้นแล คนมีปัญญาดี รู้แจ้งโลก ถึงที่สุดโลกแล้ว อยู่... อ่านต่อ
              3 รับชม