รุ่งรัตน์ พึ่งวงษ์

พรุ้งนี้ยังสวยงามเสมอ
กลอนพาไป
ครับผม ตราบที่พระอาทิตย์ขึ้นมาทุกเช้าครับผม