Blockdit Logo (Mobile)
L

Lalita

อ่านดูค่ะ
ความรู้ vs ความสามารถ ?
คุณยายคนหนึ่ง พลัดหลงเข้าไปในห้องสัมมนา
ของเหล่าดอกเตอร์ บนเวทีมีดอกเตอร์ท่านหนึ่ง
กำลังเอ่ยถามผู้ที่เข้ามาสัมมนาว่า….
“ เม็ดฝนที่ตกมาจากฟ้าที่สูงและตกมาด้วยความเร็วสูง
จะทำให้คนได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ ? ”...อ่านต่อ