• Kreacher
  • 290
   โพสต์
  • 38
   ผู้ติดตาม
  • 37
   กำลังติดตาม
    • 25 ก.พ. เวลา 04:37 • การศึกษา
     จัดการชั้นเรียนที่มีนักศึกษาเล่นเกมในชั้นเรียนอย่างไรดี ?
     16 คำตอบ
     1
    • 18 พ.ย. 2023 เวลา 08:52
     คำเหล่านี้ออกเสียงในภาษาแต้จิ๋วอย่างไรครับ ?
     1 คำตอบ
    • 15 พ.ย. 2023 เวลา 15:46
     ภาษาแต้จิ๋วมีคำว่า "คนอื่น" กี่คำครับ?
     2 คำตอบ
    • 9 ส.ค. 2022 เวลา 15:34 • ข่าว
     ดูข่าวแล้วสงสัยว่าการทำแผนคืออะไร?
     1 คำตอบ
    • 6 เม.ย. 2022 เวลา 12:03
     แผนแม่บทคืออะไร ?
    • 3 เม.ย. 2022 เวลา 10:49 • ปรัชญา
     Bully ต่างจาก Roast อย่างไร ?
     1 คำตอบ
    • 3 เม.ย. 2022 เวลา 09:35 • ครอบครัว & เด็ก
     มีวิดีโอสอนใจสำหรับสอนผู้ใหญ่บ้างไหม ?
     1 คำตอบ
     1
    • 29 มี.ค. 2022 เวลา 11:34 • ยานยนต์
     สเกิร์ตรถมีประโยชน์อะไร ?
     1 คำตอบ
     1
    • 16 ม.ค. 2022 เวลา 08:35 • ประวัติศาสตร์
     นักโบราณคดีรู้วิธีการออกเสียงของภาษาอียิปต์โบราณได้อย่างไร ?
     2 คำตอบ
     1
    • 4 ม.ค. 2022 เวลา 18:32 • ไอที & แก็ดเจ็ต
     ทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้ google doc เปิดไฟล์ docx ที่เราแชร์ไว้ใน google drive ได้ ตั้งใจจะอนุญาตให้เปิดด้วย word ได้อย่างเดียว ?
    • 1 ม.ค. 2022 เวลา 17:37 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
     เวลาเราเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์ (uC) เราก็อัดโปรแกรมทีละบอร์ด สงสัยว่าเวลาโรงงานเขาจะเอา uC กับโปรแกรมไปผลิตสินค้าทีละพัน ๆ ชิ้น เขาทำอย่างไร ?
     1 คำตอบ