• KruKie Frenchdelivery
  • 1
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 1
   กำลังติดตาม
  • ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส - นักแปล
  • 👩🏻‍🏫 • อาจารย์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์สอนภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 15 ปี • ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส • นักแปลอิสระ
  • 👩🏻‍🎓 • ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... ดูเพิ่มเติม
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand
   • สรุปข่าวฝรั่งเศสประจำสัปดาห์กับครูกี้ krukiefrenchdelivery
    🇫🇷 #สรุปข่าวฝรั่งเศสประจำสัปดาห์...