แววรัชนี เบียร

คำพูดให้ข้อคิดของ 4 เจ้าสัวเมืองไทย