Praririn Preuttinok

  • 4
    โพสต์
จาก แต่ไม่ จบ
___
แต่ละวัน
เราสะสมระยะทางความผูกพันกับใครมาไกล...ดูเพิ่มเติม
กำไลหยก.
จบได้ครับแต่ไม่หมดจรด สมองยังทำงาน ความทรงจำคงอยู่ทุกครั้งที่ระลึกถึง
การกินของเปรี้ยวๆ มักจะเเสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ นั่นคือ อรรถรสของการลิ้มรสอาหาร
อรรถรสของ ภาวะการเป็นผู้นำ มักตรงข้ามกับการกินของเปรี้ยว ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับภาวะการควบคุมอารมณ์ และการจัดการที่เป็นธรรม
การยอมรับ ไม่ใช่การยอมรับ ว่าคุณเป็นใคร แต่คนที่จะได้รับการยอมรับ คือ คนที่ควบคุมภาวะอารมณ์และควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่า...ดูเพิ่มเติม
ครูจำเป็น
รับรู้ถึงความเปรี้ยวจี๊ด ^_^ ร่วมทดสอบด้วยนะคะ
ถึงเราไม่เปลี่ยนแปลง แต่โลกนี่ก็เปลี่ยนไป
🐣ลูกสาวหล่า🐥
ใช่แล้วค่ะ บางครั้งโลกก็เปลี่ยนไว เราตามไม่ทันเลยค่ะ
ที่ผ่านมา ให้ ถือซะว่า เป็นบทเรียน
🐣ลูกสาวหล่า🐥
บางบทเรียน ก็แพงจังนะคะ