ปู่วา สะพายย่าม

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่: สะพายย่ามมาทำงานครับ
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่: สะพายย่ามมาทำงานครับ
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่: สะพายย่ามเที่ยวโดยแท้ ๕๕๕
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่: สะพายย่ามมาทำงานครับ
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่: สะพายย่ามมาทำงานตามปกติ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่
พงศ์เล่าเรื่อง
สวัสดีวันจันทร์ครับคุณปู่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่: ย่ามกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ประยุกต์
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่: ย่ามกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอาง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชียงใหม่: ย่ามจากร้านณาณาศิลป์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
นครสวรรค์: สะพายย่ามไปบุกดงปอเทืองมาครับ