• Start
  • 25
   โพสต์
  • 7
   ผู้ติดตาม
  • 17
   กำลังติดตาม
    • 6 ต.ค. 2021 เวลา 17:02 • ความคิดเห็น
     คนที่ดี กับ คนที่รัก จะเลือกอะไร ?
     19 คำตอบ
    • 28 ก.ย. 2021 เวลา 17:26 • ความคิดเห็น
     ทำยังไงจะทำให้รักยืนยาว ?
     14 คำตอบ
    • 23 ก.ย. 2021 เวลา 13:34 • ไลฟ์สไตล์
     มีอะไรที่คิดว่า เป็นสิ่งใหม่ที่น่าลองทำบ้าง ล่าสุดเรามากินเบียร์คนเดียวแล้ว ?
     7 คำตอบ
    • 22 ก.ย. 2021 เวลา 15:42 • ความคิดเห็น
     ขอวิธีปล่อยวางจากการคิดมาก ?
     20 คำตอบ
    • 21 ก.ย. 2021 เวลา 17:27 • ความคิดเห็น
     เราจะมีความสุขได้อย่างไร ถ้าเจอเรื่องที่กำลังทำให้ทุกข์อยู่ ?
     8 คำตอบ
    • 20 ก.ย. 2021 เวลา 19:10 • ความคิดเห็น
     ถ้าให้ประโยคหนึ่งกับความรัก จะเปรียบเทียบกับอะไร ?
     6 คำตอบ
    • 19 ก.ย. 2021 เวลา 16:34 • ความคิดเห็น
     เมื่อยามผิดหวัง สิ่งแรกที่จะทำคืออะไร ?
     20 คำตอบ
    • 18 ก.ย. 2021 เวลา 19:41 • ความคิดเห็น
     เมื่อใดเห็นคนท้อ คุณจะใช้คำว่าอะไรปลอบใจคนนั้น ?
     27 คำตอบ
    • 16 ก.ย. 2021 เวลา 14:31 • ความคิดเห็น
     ขอฟังเหตุผลที่เจอจนทำให้ตัดความสัมพันธ์กับคนนั้นที่ ?
     4 คำตอบ
    • 14 ก.ย. 2021 เวลา 21:30 • ปรัชญา
     ทัศนคติด้านบวกเป็นแบบใด แล้วด้านลบเป็นแบบไหน ในความคิดคุณ ?
     6 คำตอบ