• 🔱
  • 114
   โพสต์
  • 41
   ผู้ติดตาม
  • 17
   กำลังติดตาม
  • เพื่อเก็บรวมความทรงจำในตอนนี้และจากที่เคยตอบคำถามกับบทความในกลุ่มหนังสือสนทนากับพระเจ้าสำหรับเพื่อนๆที่คิดถึงกันจะได้อ่าน
  • จิตวิญญาณ