• vacharin brahmavan
  • 28
   โพสต์
  • 5
   ผู้ติดตาม
  • 7
   กำลังติดตาม
  • รักสุขภาพ รักอิสระ ชอบท่องเที่ยวและการเดินทาง เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว ชอบอาหารอร่อย ชอบดูหนัง ชอบฟังเพลง ชอบบรรยากาศของการดื่ม ชอบคุยแลกเปลี่ยน
  • Amway Business Owner / ส่งเสริมและรับซื้อหอมแดง
  • สาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่