• ปั่นหุ่นสู้ธุรกิจ
  • 9
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 2
   กำลังติดตาม
  • การผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ แม่ลูกสองเลี้ยงลูกเองด้วยธุรกิจแอมเวย์ ขอบคุณที่มีโอกาสก้าวเข้ามาเรียนรู้ ทุกอย่างไม่อยากเกินถ้าลงมือทำ
  • นักธุรกิจแอมเวย์
  • มหัาวิทยาลัยรามคำแหง