• cee alone
  • 21
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 4
   กำลังติดตาม
  • ชีวิตอินดี้ มีสไตล์ ไม่ชอบตามใคร
  • มัธยมวัดธาตุทอง
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand
   • 1 ส.ค. 2021 เวลา 04:40 • ปรัชญา
    ความจริงในสังคมยังมีอยู่ไหม เพราะทุกวันนี้ที่เห็นเป็นเพียง ละคร ฉากนึง เท่านั้น ?
    5 คำตอบ