• เด็กกำลังฝึกตน
  yok92
  • 19
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 5
   กำลังติดตาม
  • ชอบเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า โดยการศึกษาจากตัวเราเอง ว่าไม่มีเราเป็นเช่นไร เพราะเชื่อเหลือเกินว่า พระไตรปิฎก มีอยู่ในตัวเรา และเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าความจริงนั้น คืออะไร...
  • ทำขนม
  • แล้วแต่จะคิด