• keskanok
  • 43
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 16
   กำลังติดตาม
    • 22 ส.ค. 2021 เวลา 23:29 • ไลฟ์สไตล์
     ถ้าเราต้องให้คำปรึกษาใคร เราควรพูดในสิ่งที่เขาอยากฟัง หรือว่าพูดในสิ่งที่เราคิดคะ ?
     18 คำตอบ