มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • 善得善報
  • 14
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 4
   กำลังติดตาม
  • ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว “   “ 善得善報。作惡得惡報。”   “ The doer of good reaps good; the doer of evil reaps evil...ดูเพิ่มเติม