• Bambi’s
  • 12
   โพสต์
  • 5
   ผู้ติดตาม
  • 94
   กำลังติดตาม
    • 17 ส.ค. 2021 เวลา 14:41 • ธุรกิจ
     ที่ทำงานใครประขุมบ่อยๆมั่ง บางช่วงประชุมทุกวัน ?
     7 คำตอบ
    • 15 ส.ค. 2021 เวลา 16:48
     ภายใน 1 วัน สามารถเป็นใครก็ได้... จะเลือกเป็นใคร แล้วใน 1 วันนั้น จะทำอะไรบ้าง ?
     1 คำตอบ
    • 31 ก.ค. 2021 เวลา 11:23 • ไลฟ์สไตล์
     ผญ. แบบไหนที่ผช. ขอผ่าน แบบไม่เอา แล้วก็ไม่ทนเลย ?
     6 คำตอบ