• Chocomint
  • 7
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 2
   กำลังติดตาม
    • 1 ส.ค. 2023 เวลา 11:24 • ปรัชญา
     ทําไมมหาวิทยาลัยไม่เห็นมีเพื่อนมาควบคุมการใช้ชีวิตหรือมาอคติแบบไร้เหตุผลเหมือนมัธยมครับ เพราะอะไร ?
     4 คำตอบ
    • 17 มิ.ย. 2023 เวลา 14:40 • ปรัชญา
     มีใครตกผลึกทางความคิดและพร้อมที่เป็นผู้ใหญ่บ้างครับ ?
     8 คำตอบ
     1
    • 1 ต.ค. 2022 เวลา 16:38 • ปรัชญา
     อะไรคือเสน่ห์ของ INTJ , INTP ครับ ?
     1 คำตอบ
    • 18 ก.ย. 2022 เวลา 05:18 • ปรัชญา
     ถ้าโลกนี้ไม่มีคนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นจะเป็นไง ?
     7 คำตอบ
     1
    • 17 ก.ย. 2022 เวลา 09:20 • ข่าวรอบโลก
     ต่างประเทศ เขาชอบมี logical fallacy กันบ้างมั้ย ?
     1 คำตอบ
     1
    • 14 ก.ย. 2022 เวลา 10:38 • ปรัชญา
     เรายึดถือวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่คนรอบข้างไม่เข้าใจ ทํายังไงดี ?
     11 คำตอบ
     4
    • 24 ส.ค. 2022 เวลา 03:04 • การศึกษา
     มีใครใช้ดินสอมากกว่า 2b ฝนข้อสอบมั้ยครับ ?
     4 คำตอบ
    • 22 ส.ค. 2022 เวลา 11:38 • ปรัชญา
     ทําไมสังคมไทยโดยส่วนใหญ่ถึงชอบยุ่งเรื่องคนอื่นครับ เพราะอะไร ?
     20 คำตอบ
     5
    • 30 เม.ย. 2022 เวลา 13:53 • ความคิดเห็น
     ฝรั่งเขาชอบเข้าข้างลูกตัวเองทุกอย่างกันบ้างมั้ยครับ ?
    • 26 เม.ย. 2022 เวลา 09:40 • ความคิดเห็น
     เพื่อนชอบมายุ่งเรื่องส่วนตัวเราบ่อย ควรทําไง ?
     4 คำตอบ
    • 25 ธ.ค. 2021 เวลา 08:21 • ความคิดเห็น
     คิดยังไงกับคนที่ไม่มีมารยาทในการขอความช่วยเหลือคนอื่น ?
     5 คำตอบ
    • 20 ธ.ค. 2021 เวลา 14:58 • ความคิดเห็น
     ถ้าเพื่อนเคยเข้าใจเราผิดแต่ต่อมาเพื่อนพยายามปรับนิสัยแล้ว ควรให้อภัยมั้ยครับ ?
     6 คำตอบ
    • 18 ธ.ค. 2021 เวลา 09:58 • ครอบครัว & เด็ก
     ทําไมวัยรุ่นซีเรียสเรื่องเพื่อนครับ ?
     3 คำตอบ
    • 4 ธ.ค. 2021 เวลา 13:43 • ความคิดเห็น
     คิดยังไงกับคนที่เคร่งวุฒิภาวะมากเกินไปครับ ?
     3 คำตอบ
    • 28 พ.ย. 2021 เวลา 15:30 • ความคิดเห็น
     มีความสงสัยเกี่ยวกับเพื่อนคนนึงครับ ?
     7 คำตอบ
     1
    • 3 พ.ย. 2021 เวลา 15:00 • ไลฟ์สไตล์
     มีความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันในสังคมกรุงเทพและสังคมไทยอย่างไรครับ ?
     2 คำตอบ
    • 1 พ.ย. 2021 เวลา 04:04 • ความคิดเห็น
     โดนผู้หญิงมองหน้าแล้วขําบ่อยมากครับ เราผิดด้วยหรอ ?
     4 คำตอบ
    • 28 ก.ย. 2021 เวลา 10:30 • ความคิดเห็น
     ที่ต่างประเทศ เด็กหรือวัยรุ่นนิยมรังแกข่มเหงคนอื่นแบบที่ไทยมั้ยครับ ?
     4 คำตอบ
    • 22 ส.ค. 2021 เวลา 13:48 • ความคิดเห็น
     คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเป็น introvert+individualism แบบสุดโต่งมากๆ ?
     2 คำตอบ
    • 7 ส.ค. 2021 เวลา 14:32 • สุขภาพ
     อยากเป็นคนที่มีนิสัยยืดหยุ่น ไม่เคร่งมากเกินไป โกรธไม่แรง ทําอย่างไรดีครับ ?
     4 คำตอบ