มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • vnomenon
  • 182
   โพสต์
  • 60
   ผู้ติดตาม
  • 5
   กำลังติดตาม
    • ทรงสนับสนุนโรงเรียนของหมอสอนศาสนาที่เข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษา อรรถคดี และวิทยาการของชาติตะวันตก ทรงพระกรุณาส่งข้าราชการระดับบริหารไปศึกษางานที่จำเป็นสำหรับราชการไทยในต่างประเทศ และโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงอักษรพิมพการขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ผลิตข่าวสารขอ...
     • ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑
      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จสวรรคต...
      • #สนธิสัญญาเบาริ่ง สำคัญอย่างไร
       เราเคยได้ยินว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำสนธิสัญญาเบาริ่งเพื่อประโยชน์ของสยามท่ามกลางการรุกรานของตะวันตก เราทราบเรื่องข้อตกลงทางการค้าที่เสียเปรียบและไม่เป็นธรรมในหลายด้าน แม้แต่ที่จำต้องให้อังกฤษเ... อ่านต่อ
       • วันคล้ายวันสวรรคต #พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช #รัชกาลที่๑
        วันพฤหัศบดี ที่ ๗ เดือนกันยายนพ.ศ. ๒๓๕๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จสวรรคต ที่พระที่นั่งสิบเอ็ดห้อง (พระที่นั่งไพศาลทักษิณ)
        เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงครองราชย์ ได้ทรงอภิบาลแผ่...
        • ธนาธร พยายามโจมตีสยามไบโอไซเอนซ์
         ธนาธรพยายามใส่ความสยามไบโอไซน์ว่าเป็นเสมือนบริษัทที่ ผูกขาด การผลิต ในเชิงที่ต้องการให้คนเข้าใจว่าสถาบันผู้ถือหุ้นเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้เดียว...
         • ปลาคารพ์แห่ง ชิมะบาระ
          โลกจะต้องเคยเห็นภาพ "ท่อระบายน้ำ" ที่ใสและสะอาดจนแม้แต่มีปลาคารพ์ที่สวยงามว่ายไปมา และพากันทึ่งกับความสะอาดของญี่ปุ่นว่า แม้แต่ท่อระบายน้ำยังสะอาดจนมีปลาสวยงามขนาดนี้ได้...
          • กรกฎาคม ๒๔๑๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปิดโรงเรียนทั่วราชอาณาจักร โดยใช้วัดเป็นสถานศึกษา ซึ่งนับเป็นการเริ่มให้มีการศึกษาทั่วประเทศเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ที่เพิ่งมีการศึกษาทั่วประเทศได้ก่อนหน้าสามปี โดยในระยะแรกนั้นให้พระและครูจำนวนหนึ่งสอน มีเงินเ...
           • ๑๐๖ ปี สกุล จีระเศรษฐ
            โหมโรงไอยเรศ
            เป็นเพลงประจำวงปีพาทย์ของคุณเทียด พระยาจิรายุมนตรีต้นสกุลจีระเศรษฐ แต่งโดยนายช้อย สุนทรวาทิน ขยายจากเพลงไอยเรศชูงาสองชั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอ...
            • ๑๐๖ ปี สกุล จีระเศรษฐ
             ในโอกาสครบ ๑๐๖ ปีของสกุลจีระเศรษฐ นับตั้งแต่ต้นสกุลของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามสกุลให้กับคุณทวดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุ... อ่านต่อ
             • ๑๐๖ ปี สกุล จีระเศรษฐ
              วัดดวงแขเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาม ปรากฎในแผนที่กรุงเทพ พศ ๒๔๓๐ (จศ ๑๒๔๙) ตอนนั้นเรียกว่าวัดแค(ต่อมาเรียกวัดแคใน อันเดียวกัน) พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (เนียม) (คุณเทียดผม) ท่านบูรณ...