• Champ BPK
  • 26
   โพสต์
  • 9
   ผู้ติดตาม
  • 9
   กำลังติดตาม
  • อาศัยอยู่ที่ Rayong, Thailand
   • 21 ส.ค. 2023 เวลา 10:53 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
    ปัจจุบันนี้มีการวิจัยหรือการทดลองไหนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตเกิดมาบนโลกได้ยังไง ที่คนยอมรับแล้วบ้างครับ ?
   • 31 ก.ค. 2022 เวลา 01:56 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
    นิวเคลียสเซลล์ กับ นิวเคลียสอะตอมของธาตุต่างกันอย่างไร ทำไมถึงเรียกเหมือนกันทั้งที่นิวเคลียสอะตอมเล็กกว่า
    1 คำตอบ
   • 14 พ.ค. 2022 เวลา 04:50 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
    คิดว่าถ้าเอาสายไฟจุ่มในน้ำที่มีไอออนระยะที่ไฟฟ้าจะเดินทางได้ในน้ำไกลเท่าไหร่ ?
    2
   • 13 พ.ค. 2022 เวลา 13:18 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
    แกนโลกเราหมุนและมีพลังงานความร้อนได้ยังไง อีกนานไหมที่พลังงานในแกนโลกจะหมด?
    1 คำตอบ
    2
   • 9 พ.ค. 2022 เวลา 02:38 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
    มีสมการเคมีไหนน่าสนใจเป็นความรู้ไว้บ้างไหมครับ ?
    1 คำตอบ
   • 18 พ.ย. 2021 เวลา 13:48 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
    ดวงจันทร์สามารถอยู่อาศัยได้ไหม ?
    2 คำตอบ