• Dr.AP
  • 5
   โพสต์
  • 9
   ผู้ติดตาม
  • 3
   กำลังติดตาม
    • 29 มิ.ย. 2021 เวลา 16:10 • ปรัชญา
     อะไรที่คุณคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่น ?
     6 คำตอบ
    • 25 มิ.ย. 2021 เวลา 16:44 • ปรัชญา
     ทำอย่างไรจึงก้าวผ่านความเจ็บปวดครั้งก่อนได้ ?
     3 คำตอบ
    • 25 มิ.ย. 2021 เวลา 06:16 • ปรัชญา
     ถ้าแก้ไขสิ่งหนึ่งในอดีตได้ จะแก้ไขมั้ย ?
     5 คำตอบ
    • 25 มิ.ย. 2021 เวลา 06:15 • ปรัชญา
     คุณอยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือคนอื่น ?
     3 คำตอบ
    • 24 มิ.ย. 2021 เวลา 03:16 • ปรัชญา
     อะไรที่ทำให้คุณตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในวันนี้ ?
     41 คำตอบ