• Non mini
  • 49
   โพสต์
  • 8
   ผู้ติดตาม
  • 22
   กำลังติดตาม
    • 16 ก.พ. 2022 เวลา 14:03 • ความคิดเห็น
     มีวิธีที่จะค้นหาความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไร ?
     16 คำตอบ
     1
    • 15 ก.พ. 2022 เวลา 12:51 • ปรัชญา
     คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับ วิถีอนุตรธรรม แล้วเคยได้เข้าร่วมพิธีปั่นเต้า เปิดพุทธจิต ที่หน้าผากหรือไม่ อย่างไร ?
     3 คำตอบ
    • 13 ก.พ. 2022 เวลา 15:11 • ปรัชญา
     เราสามารถอยู่เหนือ ความรักด้วยวิธีใดบ้างครับ ?
     24 คำตอบ
     1
    • 28 ม.ค. 2022 เวลา 13:27 • สุขภาพ
     ระหว่างฟันหน้าหรอ แต่สะอาดตลอดชีวิต กับฟันหน้าสวยแต่มีกลิ่นปากตลอดชีวิต คุณจะเลือกอะไร ?
     2 คำตอบ
    • 16 ม.ค. 2022 เวลา 12:13 • สุขภาพ
     ถ้าคุณเป็นเสาหลักในครอบครัวเพียงคนเดียว ที่ต้องดูแลผู้สุงอายุพร้อมกัน3กัน และเมื่อทุกคนป่วยพร้อมกัน คุณจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร ?
     7 คำตอบ
    • 6 ต.ค. 2021 เวลา 06:14 • ปรัชญา
     ถ้างานที่คุณทำอยู่บั่นทอนสุขภาพจิต แต่เรามีความจำเป็นต้องใช้เงิน คุณจะเลือกอะไร ระหว่าง ฝืนใจทำต่อไป กับ ลาออก ?
     9 คำตอบ
    • 24 ก.ย. 2021 เวลา 17:19 • ปรัชญา
     ให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง แต่ทำไมคนรอบข้างกลับไม่เข้าใจเรา ?
     6 คำตอบ
    • 24 ก.ย. 2021 เวลา 01:07 • ไลฟ์สไตล์
     ตอบแชทอย่างไรให้ดูน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ?
     7 คำตอบ
    • 23 ก.ย. 2021 เวลา 05:30 • สุขภาพ
     ถ้าวันหนึ่งฟันหน้าคุณหายไป เพราะอุบัติเหตุ คุณจะทำใจอย่างไร ?
     16 คำตอบ
    • 23 ก.ย. 2021 เวลา 01:54 • ปรัชญา
     อยู่กับสังคม หน้าไหว้หลังหลอก อย่างไรให้มีความสุข ?
     3 คำตอบ