• S
  supasit
  • 718
   โพสต์
  • 58
   ผู้ติดตาม
  • 14
   กำลังติดตาม
    • 25 ก.ย. เวลา 22:42 • ความคิดเห็น
     ในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารอันมหาศาลถาโถมเข้ามา ท่านปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างปลอดภัย?
     12 คำตอบ
    • 3 ก.ย. เวลา 08:33 • ความคิดเห็น
     การมารวมกันของสิ่งใดที่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า"ความรัก"?
     15 คำตอบ
     1
    • 17 ส.ค. เวลา 12:37
     มีใคร มีประสบการณ์ที่ตระหนักว่าตัวเองร้ายกาจ โลภ หลงตัวเอง มากกว่าที่ตัวเองเคยคิดเคยรู้สึก รู้สึกว่าตัวเองแสร้งแสดงออก แสดงตัวเหมือนแสดงละครต่อผู้อื่น?
     8 คำตอบ
     2
     2
    • 19 มิ.ย. เวลา 03:06 • ความคิดเห็น
     เห็นปรากฏการณ์"ม้าไม้เมืองทรอยที่พัฒนาการ" มีใครมองเห็น หรือเห็นเป็นอย่างอื่นบ้าง ?
     3 คำตอบ
     1
    • 6 มิ.ย. เวลา 14:24 • ความคิดเห็น
     ภายในปีนี้ หรือปีหน้าผมมีโอกาสได้กินทุเรียนหมอนทองโลละ 30 บาทหรือไม่ ?
     7 คำตอบ
     1