• สามารถ
  samartlee
  • 917
   โพสต์
  • 93
   ผู้ติดตาม
  • 22
   กำลังติดตาม
  • แล้วแต่ใครจะคิด แล้วแต่ใครจะมอง
  • ค้าขาย
  • มหาวิทยาลัยสยาม
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand