• M
  Mr.Questions(for better life for better world)
  • 0
   โพสต์
  • 0
   ผู้ติดตาม
  • 1
   กำลังติดตาม
    • 8 ก.ย. 2021 เวลา 15:33 • สุขภาพ
     สถานกานณ์โควิด 19 จะทำให้มารยาทการใช้รถใช้ถนนของคนไทยดีขึ้นไหมเอ๋ย ?
     2 คำตอบ
    • 8 ก.ย. 2021 เวลา 15:18 • สุขภาพ
     โควิด 19 คุณคิดได้หรือยังว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร ?
     5 คำตอบ
    • 8 ก.ย. 2021 เวลา 15:05 • สุขภาพ
     โควิด19 มนุษย์โอดโอย แต่ธรรมชาติเริงร่าจริงไหม ?
     2 คำตอบ
    • 8 ก.ย. 2021 เวลา 14:54 • สุขภาพ
     โควิด19 นี่อาจจะเป็นวิธีรักษาสมดุลธรรมชาติของโลกเราหรือเปล่า ?
    • 7 ก.ย. 2021 เวลา 05:51 • การเมือง
     ระบอบการปกครองแบบไหนเหมาะกับคนไทยและสังคมไทยมากกว่า ?
     4 คำตอบ
    • 7 ก.ย. 2021 เวลา 04:51 • การเมือง
     กฎหมายไม่ดีพอหรือนิสัยคนไทยมักง่าย ?
     4 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 20:54 • การศึกษา
     เมื่อการเรียนออนไลน์กลายเป็นปัญหาระดับชาติควรแก้ยังไงดี ?
     1 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 19:33 • ปรัชญา
     “เหงื่อไม่ออก ไม่ได้ตังค์”สุภาษิตนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมกับยุคนี้ ?
     2 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 19:24 • การศึกษา
     ผิดปกติทางจิตไหมที่ชอบตั้งคำถาม ?
     3 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 19:18 • การเมือง
     ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ(น้ำรอระบาย)จะแก้ได้ไหม ?
     3 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 19:15 • สุขภาพ
     โรคอะไรที่น่ากลัวกว่ากันระหว่างโรคโควิด19กับโลกแคบ ?
     3 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 19:00 • สุขภาพ
     อาชีพที่มั่นคงที่สุดในยุคโควิดคือข้าราชการใช่ไหม ?
     4 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 18:54 • การเมือง
     ระบบระเบียบราชการไทยป่วยหรือข้าราชการไทยป่วย ?
     4 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 18:51 • สุขภาพ
     วัคซีนคือทางออกจริงหรือ ?
     2 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 18:49 • การศึกษา
     ภาษาอังกฤษเรียนตั้งอนุบาลถึงป.ตรีทำไมไม่เก่ง ?
     6 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 18:47 • การศึกษา
     เรียนออนไลน์ครูไม่พร้อมหรือนักเรียนไม่พร้อมหรือไม่พร้อมทั้งหมด ?
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 18:44 • ข่าว
     พระนักธรรมสายเคร่งกับพระนักธรรมสายฮาแบบไหนเหมาะกับสังคมไทยมากที่สุด ?
     4 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 18:40 • สุขภาพ
     คุณคิดว่าวิถีชีวิตเราจะกลับมาเหมือนเดิมไหมหลังโควิด19 ?
     3 คำตอบ
    • 6 ก.ย. 2021 เวลา 18:36 • ท่องเที่ยว
     สถานที่แรกที่คุณจะไปหลังคลายล็อคดาวน์คือที่ไหน?
     1 คำตอบ
     1