• ถาวร ทิพยโชติ
  • 15
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 6
   กำลังติดตาม
    • 3 ต.ค. 2022 เวลา 01:56 • สิ่งแวดล้อม
     แก้มลิงบึงบระเพ็ดนครสวรรค์กักเก็บน้ำเต็มศักยภาพหรือไม่ เพียงใดครับ ?
    • 30 ก.ย. 2022 เวลา 01:27 • สุขภาพ
     กาแฟที่ชงแล้วไม่มีรสเปรี้ยว เน้นขมอย่างเดียวคือกาแฟอะไรครับ ?
     5 คำตอบ
     2
    • 17 พ.ย. 2021 เวลา 09:49 • การเมือง
     อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เสียชีวิต ไม่มีการนำคุณความดีของอาจารย์มากล่าวถึง ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาบ้างหรือครับ ?
     3 คำตอบ
     3